Lekcje języka czeskiego

Obecnie, poza prowadzeniem lektoratu na Uniwersytecie Jagiellońskim, prowadzę też zajęcia indywidualne i grupowe języka czeskiego w krakowskiej Slavii – Centrum Języków Słowiańskich – zarówno w formie stacjonarnej, jak i online. Gorąco zachęcam do nauki języka czeskiego zarówno w celach zawodowych, jak i hobbystycznych.

 

 

Tłumaczenia ustne

Wykonuję tłumaczenia ustne typu liaison, czyli tzw. zdanie po zdaniu i konsekutywne, inaczej następcze. W przypadku tłumaczeń specjalistycznych, wymagających znajomości fachowego słownictwa, proszę o przesłanie lub dostarczenie materiałów umożliwiających przygotowanie się do zlecenia (np. prezentacji, streszczenia wykładu itp.). Dzięki temu mogą mieć Państwo pewność, że jakość tłumaczenia będzie na najwyższych poziomie.

 

 

Korekty

W mojej ofercie znajdują się również korekty tekstów tłumaczonych z języka czeskiego na język polski. Korekta obejmuje wykrycie w przekładzie wszelkich błędów leksykalnych, stylistycznych, składniowych, fleksyjnych, interpunkcyjnych i ortograficznych oraz zaproponowanie właściwego rozwiązania.

Tłumaczenia pisemne

Wykonuję tłumaczenia pisemne tekstów z różnych dziedzin i różnego typu. Posiadam największe doświadczenie w tłumaczeniu m.in.:


– umów (handlowych, cywilnoprawnych itp.),
– tekstów marketingowych (artykuły promocyjne, opisy produktów itp.),
– instrukcji obsługi maszyn, urządzeń i programów komputerowych,
– dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń,
– kart charakterystyki produktu,
– tekstów z zakresu bankowości i finansów,
– stron internetowych,
– tekstów językoznawczych,
– tekstów historycznych.

Podejmuję się też nowych wyzwań, dzięki którym mogę wzbogacać swoje słownictwo i zwiększać kompetencje zawodowe. Podczas pracy korzystam z najnowszego oprogramowania CAT (ang. computer-assisted translation) – Trados Studio 2017 oraz MemoQ.